Obětaví lidé se srdcem na dlani jsou pořád s námi. Projekt Dobrá duše je toho důkazem. Zařízení pro seniory se musely v předchozím roce společně se svými obyvateli a jejich rodinami nebo vypomáhajícími dobrovolníky vypořádat s novými výzvami, opatřeními i omezeními. Ale i přes tuto nelehkou situaci se do Dobré duše přihlásily desítky jednotlivců a institucí, jejichž zájem a ochota sdílet své příběhy nás o to více těší. Patří jim naše uznání, poděkování a respekt za jejich úsilí a práci. Vítěze osmého ročníku vybrala odborná porota z Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z Gerontologického centra v Praze 8 a společnosti HARTMANN – RICO a.s.

Domov pro seniory Burešov on-line
Ještě na počátku minulého roku v domově pro seniory Burešov probíhaly veškeré aktivity v zaběhnutých kolejích. Dobrovolníci se zapojovali do společenských akcí, Covid-19 však tyto činnosti na delší dobu zásadně omezil. „Díky rychlé reakci a opatřením se podařilo včas stabilizovat naše pracovní postupy,“ popisuje sociální pracovnice Hana Czvalingová. Od loňského února se ale k seniorům v domově nemohli na několik měsíců dostat rodinní příslušníci a samozřejmě ani dobrovolníci.

K částečnému uvolnění došlo až koncem května. „Uvědomili jsme si, že je velká chyba opomíjet nové trendy komunikace, které by opět přispěly ke kontaktům dobrovolníků se seniory, byť jen na dálku. Inspirací pro nás byly příklady z médií. Pro každé oddělení se nám podařilo získat tablety s aplikací WhatsApp a notebooky se Skypem,“ uvádí Hana Czvalingová. Dobrovolníci se vždy domluví na konkrétním čase s personálem, ten přinese seniorům notebooky nebo tablety a pomáhá jim s jejich obsluhou. Lidé si mezi sebou posílají fotky, audio pozdravy nebo E-maily.

Za zmínku také stojí nápad jedné z dobrovolnic, která se tímto způsobem spojila se svou známou, pobývající v domově. Věděla, že jde o dámu, která miluje vážnou hudbu. Proto se pro ni rozhodla zahrát online přes Skype půlhodinový klavírní koncert, což bylo mimořádně silným a dojemným zážitkem i pro ostatní posluchače. Nejednalo se však o jediný případ, kdy hudba pomohla překonávat v Burešově tyto nelehké chvíle. Konaly se zde venkovní vystoupení na terase, jeden z muzikálních dobrovolníků hrál pod okny country písničky nebo lidovky. „Chceme i do budoucna podporovat využívání nových komunikačních nástrojů, které pomáhají spolupracovat se seniory. Období restrikcí a izolace odhalilo, jak může být kontakt mezi lidmi přínosný pro fyzické zdraví i psychiku,“ uzavírá pracovnice domova v Burešově.

close Dobrá duše Burešov. info Zdroj: Andrea Žáčková zoom_in Dobrá duše Burešov.

Dobrá duše z Rožnova pod Radhoštěm
Jedna ze třech oceněných v kategorii jednotlivců, Eliška Plecendová z Rožnova pod Radhoštěm se věnuje dobrovolnictví v Diakonii Valašské Meziříčí úctyhodných sedmnáct let. V uplynulých letech se starala jednou týdně o seniory v hospici Citadela a v odlehčovacích pobytových službách, kde je poskytována pomoc nevyléčitelně nemocným a lidem s chronickým onemocněním. Pomáhala při skupinových aktivitách a navštěvovala obyvatele domova, se kterými si vždy ráda povídala, zpívala, četla nebo je doprovázela na procházky do zahrady. K lidem vždy přistupuje s láskou, empatií, trpělivostí a svým přístupem rozdává radost, naději a inspiraci. Její nadšení dovede oslovovat a získávat pro dobrovolnickou službu i okolí. „Všichni klienti, ale i pracovníci jsou rádi, že se s paní Plecendovou mohli setkávat a za to, že byla oceněna. Je to vzácný člověk. Nejenže umí poskytnout praktickou pomoc, ale hlavně rozdává svou laskavost nám všem okolo,“ říká Květoslava Othová, ředitelka Diakonie Valašské Meziříčí.

Co je Dobrá duše
Dobrou duší se mohou stát všichni lidé nad 60 let, kteří se dlouhodobě věnují dobrovolnickým aktivitám, aniž by za to pobírali jakoukoli finanční odměnu. Do kategorie institucí se mohou hlásit zařízení, která systematicky pracují na rozvoji dobrovolnické činnosti a vytvářejí pro její rozvoj vhodné podmínky. Zapojují se například domovy pro seniory, se zvláštním režimem, pro osoby se zdravotním postižením nebo denní stacionáře. Loni se nově do projektu mohla přihlásit zařízení, která pracovala s dobrovolníky jakéhokoliv věku, a to také v období korona krize. „Dobrá duše se vždy těší velkému zájmu a v uplynulých letech dokonce patřila k nejvíce medializovaným projektům svého druhu. Tím, že se zařízení pro seniory do Dobré duše přihlásí jako instituce nebo nominuje své dobrovolníky, získává jedinečnou možnost, jak dát veřejnosti vědět o tom, jakou práci odvádí,“ vysvětluje Andrea Šalánky ze společnosti HARTMANN-RICO, která je jedním z partnerů Dobré duše.

Více o projektu Dobrá duše:
Projekt Dobrá duše má dvě kategorie. První je určena jednotlivcům, druhá je pro zařízení sociálních služeb, pracující s dobrovolníky.

Mezi jednotlivce se mohou hlásit všichni zájemci starší 60 let, kteří se dlouhodobě, nejméně však po dobu tří měsíců, věnují pomoci seniorům v zařízeních sociálních služeb, nejsou v příbuzenském vztahu s osobou, které vypomáhají a neberou za svou pomoc žádnou finanční odměnu.

Do kategorie institucí své přihlášky zasílají zařízení, jako například domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením nebo denní stacionáře. Důležité je, aby tyto instituce s dobrovolníky pracovaly dlouhodobě, alespoň po dobu tří měsíců, a systematicky vytvářely podmínky pro další práci dobrovolníků.

Mezi partnery osmého ročníku projektu patřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Gerontologické centrum a společnost HARTMANN-RICO a.s. Přihlášky do projektu jsou dostupné ke stažení ZDE  

Andrea Žáčková