Hrušeň Hlinských - nejmohutnější hrušeň v okolí Vsetína. Dle odborného zkoumání jejího stáří je výsadba stromu datována kolem roku 1820. Má tedy v současnosti přes 200 let a zasloužila by si odborné ošetření.

Hrušeň Hlinských a její okolí.Hrušeň Hlinských a její okolí.Zdroj: Mirek Dvorský

Najdeme ji v ochranném pásmu přírodní památky Mokřady Vesník, chránící vzácnou flóru a faunu na svahových prameništích v údolí Vesník u Vsetína. V okolí hrušně se na loukách nachází staré sady s původní valašskou švestkou a jabloněmi.

Mirek Dvorský