První dvě studie jsou věnované pravěku. Známé autorské týmy nám zde prezentují objev sídliště kultury s lineární keramikou v Napajedlích a polemizují nad zařazením lokality hrad Brumov mezi sídliště lidu púchovské kultury.

Studie o síti cest soustředěné kolem hrádku na Klenově nás posune až do středověku. Toto historické období je také prezentováno příběhem Čeňka ze Šarova, který je vzorovou ilustrací života nižší šlechty v předhusitském období na Moravě.

K přelomu 19. a 20. století se vztahují materiálové studie věnující se nábytkářské tvorbě Dušana Jurkoviče a kamenosochařským dílům Františka Zajíce z Uherského Brodu.

Příspěvek mapující život a dílo valašskomeziříčského rodáka Aloise Balána má rovněž uměleckohistorický charakter, tak jako studie o zlínském průmyslovém designu a vývoji baťovského strojírenství v první polovině 20. století.

K témuž časovému období se váže rozbor osobního fondu zlínského historika a etnografa Karla Pekárka. Poslední studie pak představuje aktuální výzkum modrotiskových forem rožnovských barvířů.

Do sekcí Musealia a Personalia a miscelania jsou soustředěny práce o období mladého paleolitu v okolí Ilavy či o nejstarším plánu Valašského Meziříčí, Sbírce orientačního běhu zlínského muzea, archeologické konferenci v Žilině, Lešetínskemu fašanku ve Zlíně, včetně vzpomínky na tvůrce animovaných filmů Ludvíka Kadlečka. Posledním příspěvkem je recenze knihy o městě Holešov.

Věříme, že Vás tato různorodá paleta odborných a zároveň poutavých článků zaujme a naše periodikum se Vám stane průvodcem po dějinách nejen východní Moravy, ale i přilehlého Pováží.

Objednávky přijímáme telefonicky na telefonu 571 611 690 nebo na e-mailu: spitzerova@muzeumvalassko.cz. Periodikum je také možno zakoupit osobně v jednotlivých provozech obou muzeí.

Autor textu: Samuel Španihel, výkonný redaktor