Jako ukázku jedné z možností, jak zadržet vodu v krajině i podpořit ochranu biodiverzity. S ohledem na klimatické změny a s ní spojené každoročně se prohlubující sucho jsou takováto opatření v krajině naprosto nezbytná a snad si to už navážno začíná uvědomovat i naše politická reprezentace.

Autor textu: Mirek Dvorský