Jelikož byl partnerem projektu Dom kultúry v Čadci, slavnostní ukončení proběhlo 23. září právě tam. Po drobném občerstvení jsme se vydali do sálu, tam se podívali na fotky a poslechli si zhodnocení celého projektu. Poté následovalo velmi krásné vystoupení místního folklorního sboru. Tím kulturní vyžití ještě neskončilo a v patře Domu kultúry jsme se prohlédli výstavu digitální ilustrace tří místních autorek k dětským knížkám.  

Po procházce městem, kde právě probíhal gastrofestival, jsme si vychutnali slavnostní oběd a vyrazili na cestu zpět do Valašského Meziříčí. Výstupem projektu kromě rozkvetlého paloučku před každou školou je i nádherný herbář, doplněný originálními ručně malovanými obrázky.  

Poděkování patří městům Valašské Meziříčí a Čadca i všem organizacím, žákům a pedagogům, kteří byli do projektu zapojeni. 

Jiří Vološin, Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí