Částečně roubená stavba pochází z konce 16 . století a bude využívaná jako koncertní a výstavní síň. Žáci renovovali okna a dveře, doplňovali chybějící další dřevěné části kostelíka zejména pak dřevěné zdobené klapačky. Podíleli se také na opravě krovu venkovního ochozu.

Práce žáků na opravách této vzácné stavby probíhaly pod odborným dohledem učitelů oborů truhlář a tesař Jana Kratiny st. a Jana Kratiny ml. Úkolu se žáci oboru truhlář a tesař i jmenovaní učitelé odborného výcviku naší školy zhostili na výtečnou.Prokázali zručnost a cit pro tak náročný úkol za což jim patří velký dík.

 

Jan Kratina, Střední odborná škola Josefa Sousedíka