Porota to neměla vůbec jednoduché, protože výkony recitátorů byly velmi vyrovnané.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích a výsledky si přišli vyslechnout všichni soutěžící hned druhý den do sborovny školy.

Vítězové získali diplomy a drobné dárky, ostatní soutěžící obdrželi sladkosti. Žáci, kteří skončili na 1. a 2. místě budou reprezentovat naši školu v Alcedu - středisku volného času Vsetín, kde proběhne okrskové kolo. Přejeme jim hodně štěstí.

Všem účastníkům také děkujeme za odvahu a zároveň děkujeme porotě - Mgr. E. Hořanské, Mgr. P. Klímové, Mgr. K. Pospíchalové a Mgr. I. Valcové.

Autorka textu: Mgr. Ivana Valcová, ZŠ VSETÍN, LUH 1544