Jedním z dárců je i firma Crystalex CZ, s. r. o., která předala vsetínskému muzeu kolekci předmětů pocházejících ze zrušené sklárny v Karolince. Stěžejní a početně největší část daru tvoří kresby vzorů skleněných výrobků a jejich dekorů datované od druhého desetiletí 20. století až po rok 2005, kdy ve sklárně byla ukončena ruční hutní výroba a kdy vyhasly sklářské pece. Získaná kresebná dokumentace obsahuje vedle několika zákresových knih především na 200 sloh s desetitisíci technickými výkresy.

Při třídění získaného materiálu byl mezi výkresy nalezen opravdový poklad! Jedná se o doklady spolupráce významné české sklářské výtvarnice Ludviky Smrčkové (1903–1991) coby externí designérky s Českomoravskými sklárnami, a to konkrétně s hutí v Karolince, která realizovala autorčiny návrhy pro Krásnou jizbu. Technické kresby tvarů i dekorů váz a mís či souboru nápojového skla jsou datovány léty 1938, 1943 a 1945. Doplněny jsou o děrované pauzy či frotáže výzdobných motivů a o střihy nádob. Dokumentační hodnotu vzácné kolekce navíc umocňují i výjimečně dochované signované autorské návrhy z roku 1943, opatřené poznámkami výtvarnice ke způsobu provedení. Jelikož ve sbírce vsetínského muzea je tato designová tvorba L. Smrčkové zastoupena i několika výrobky zakoupenými v 80. letech minulého století, lze u některých vzorů doložit celý tvůrčí proces, a sice od počátečního autentického návrhu výtvarnice přes kresebnou výrobní dokumentaci pořízenou ve sklárně až po konečný výrobek zhotovený na hut

Obchodní firma Krásná jizba nabízela ve svých prodejnách zákazníkům kvalitu – progresivní design a moderní užité umění. Ludvika Smrčová pro ni navrhla převážně dekorativní vázy a mísy zdobené zejména hlubokým leptem, malováním, pískováním, ale i broušením. Mezi dekory dominují realisticky ztvárněné rostlinné motivy, rozkvetlé letní louky či ovocné plody, ale i „zamrzlé“ větvičky nebo hvězdné nebe…

Olga Méhešová, historik umění MRV

Krásná vánoční výzdoba na Slovácku.
FOTO: Slovácko se zahalilo do úchvatné vánoční výzdoby. Podívejte se