Archeologické akce probíhaly v loňském roce převážně ve Valašském Meziříčí. Pokračoval výzkum v Poláškově ulici, kde byl odkryt novověký kanalizační a vodovodní systém. První akcí nového roku byl drobný průzkum ve farním kostele, kde byly objeveny ostatky, zřejmě patřící zdejšímu děkanovi Andreasi Helmesinimu (†1707). Základy městských hradeb byly nalezeny pod parkovištěm na Žerotínově ulici začátkem letních prázdnin. Pár dní po tomto objevu byl zahájen výzkum náměstí, který přinesl převratné objevy a výrazně přeformuloval poznatky o vývoji města.

Za zmínku určitě stojí shluk domů v prostoru mezi dnešní sochou sv. Floriána a domem U Dvořáků, jehož vznik je možné klást už do poloviny 13. století, zbytky osídlení ze začátku 15. století nalezené uprostřed náměstí nebo základy schodiště s věžičkou dnešní radnice z mladšího novověku. Z mobilních nálezů jsou zajímavé různé dřevěné předměty, jako například zbytky zárubně dveří nebo také fragment keramického hodinového disku.

Ve Vsetíně proběhl krátký výzkum fortifikační zdi tamějšího zámku, z kterého pochází pestrý soubor novověké keramiky.

Pomocí různých sběrů byly získány drobné kamenné nástroje ze starší doby kamenné z okolí Choryně. Ve spolupráci s muzejními spolupracovníky byla objevena nová středověká poloha v Zašové a pozdně bronzová lokalita v Policích. Nalezen byl také kamenný sekeromlat ve Valašském Meziříčí, část bronzové jehlice v Zubří a vícero raně novověkých předmětů v okolí Jablůnky. Samozřejmě největším objevem byl poklad z Ústí, jenž se skládal z 378 mincí a fragmentu měšce, které byly uloženy v hliněném hrníčku.

Získaná fakta a artefakty jsou nebo budou podrobeny odbornému zkoumání v blízkých zimních měsících, kdy archeologická činnost v terénu utichá a naopak se rozvíjí aktivita muzeálního a badatelského charakteru.

Samuel Španihel, archeolog Muzea regionu Valašsko