První výpůjčky knih poskytoval ve Valašském Meziříčí čtenářský spolek, který byl založený v roce 1961. Před vznikem veřejné knihovny plnily tuto funkci organizace jako meziříčský Sokol, Občanská či později Měšťanská beseda. V roce 1883 vznikl akademický spolek Palacký, který už v tomtéž roce poskytoval knižní výpůjčky v Krásně. V návaznosti na jeho činnost vznikla 18. září 1907 ve Valašském Meziříčí veřejná knihovna. O dva roky později, v roce 1909, se z ní stal samostatný spolek, založený jako Veřejná knihovna a čítárna. Tehdy čítal fond knihovny necelých tisíc titulů, včetně časopisů. Knihovna se až do roku 1924, kdy v návaznosti na spojení Krásna s Valašským Meziříčím dostala nové prostory v bývalé krásenské radnici, přesouvala v rámci města do různých prostor (několik let sídlila například v Mikyškově domě nebo ve staré obecné škole na meziříčském náměstí).

Také se, v návaznosti na knihovnický zákon nově vzniklé Československé republiky, stal majetek klubu Palacký majetkem obce, což vedlo k založení obecné knihovny - obec měla zákonem uloženou povinnost zřízení a provozování obecné knihovny. V budově bývalé krásenské radnice knihovna zažila určitě zajímavé časy, byla svědkem druhé světové války či událostí roku 1948. Za období existence knihovny byla budova radnice několikrát opravována, včetně rozsáhlé rekonstrukce po srpnových záplavách v roce 1986; o jedenáct let později byla část budovy znovu poškozená dalšími povodněmi. Historie krásenské radnice se psala společně s knihovnou až do roku 2019, kdy se její sídlo přesunulo do budovy na nábřeží. 

Andrea Mrštinová, historička Muzea regionu Valašsko