Starší bratr Filipa, August Franz Karl Kinský, zdědil po otci Augustu Leopoldovi, hraběti Kinském, panství Sloup, a Filip zdědil panství Lešná, kterou August Leopold koupil v roce 1887. Filip Kinský věnoval velkou péči zámku i parku. Ve spolupráci s architekty z Vídně dal zámku podobu, jejíž výsledky vidíme v zámku i dnes. Kvůli problémům s vlhkostí (za předešlých obyvatelů byl zasypán vodní příkop kolem zámku) došlo ke zvýšení podlahy v celém zámku o přibližně 50 cm, s výjimkou vstupního vestibulu. S tím souvisela i nutnost posunutí oken. Zámek byl zvýšen o nízké půdní podlaží, řešily se také nové fasády.

Kromě rozsáhlých úprav zámku věnoval Filip Kinský velkou péči zámeckému parku. Základ anglického parku položil ještě Jiří Bees, pak jej doplnili hrabata Kinští. Park byl doplněn jehličnany i exotickými odrůdami. Díky péči Filipa a jeho zahradníků byl udržován na vysoké úrovni zámecký park, a později i tři skleníky a zahradnictví. To bylo vyhlášené široko daleko i díky ovocné školce, která do kraje přinesla světové odrůdy a celkově pozvedla úroveň místního ovocnářství. V parku se pokračovalo i v chovu daňků, jelenů či muflonů.

Filip Kinský ale pečoval i o svoje okolí. Angažoval se v zemské politice, byl poslancem Moravského zemského sněmu. Několik let byl také v Lešné starostou. Věnoval se i dobročinnosti, zejména chudým dětem. Spolu s rodinou se v obci aktivně zapojoval do života, především v období vánočních svátků.

Pokud Vás zaujala osoba Filipa Kinského a rádi byste ho potkali osobně, přijďte se 12. nebo 26. srpna podívat na prázdninovou hranou procházku zámeckým parkem s názvem „Dostaveníčko v zámeckém parku“.

 

Autorka textu: Andrea Mrštinová, historička Muzea regionu Valašsko