V Krásně nad Bečvou byly 30. října 1855 kolaudovány budovy sklárny, která se v průběhu dalšího desetiletí začala specializovat právě na výrobu osvětlovacího skla. Než byla výroba stínidel definitivně ukončena (2003), byly zde vyrobeny desetitisíce typů různých druhů svítidel a většina z nich byla v Krásně i navržena.

Přesvědčení, že osobitý design osvětlovacího skla je pro odbyt ručně vyráběného skla zásadní, se nejvýrazněji projevilo po změně provozovatele (1934). Nově ustanovené Českomoravské sklárny a. s. oslovily hned několik designérů. Ti pro ně navrhli řadu skutečně moderních osvětlovacích těles, reflektujících estetiku tzv. třetího kubismu a dekorativního stylu art deco.

Jedním z nich byl i Jindřich Mach (1900–1976), který už dříve převzal vedení litografické dílny podniku. Návrhy Jindřicha Macha se vyznačovaly příklonem k dekorativnosti art deca – stylizoval přírodní motivy (květy, lastury) i figurální kompozice. Kromě stínidel navrhoval i kolekce toaletních souprav, luxusní žardiniéry, vázy s ženskou figurou i běžné užitkové sklo.

Reklama na svítidla navržená Jindřichem Machem, 1934. Sbírka Muzea regionu Valašsko.Zdroj: archiv MuRV

Jako litograf výrobky opatřené moderními obchodními názvy následně propagoval. Jindřich Mach byl nejenom skvělým grafikem a designérem, ale i vynikajícím ochotnickým hercem. Hrál především komické role, využíval svých kouzelnických a akrobatických dovedností, řadu her i sám režíroval a u publika sklízel úspěchy.

Letos v říjnu si kromě zahájení provozu skláren ve Valašském Meziříčí – Krásně připomínáme i 120 let od narození této výrazné osobnosti: Jindřich Mach se narodil 3. října 1900. Půjdete-li o dušičkách na hřbitov, zapalte světlo i za něj – na hřbitově ve Valašském Meziříčí má čestný hrob.

Autorka textu: Kamila Valoušková, historička umění Muzea regionu Valašsko