Procházka začíná na zámku Žerotínů
Trasa vede kolem zámku Žerotínů, v němž se otevřou i dveře zámecké kaple. Letos zde byly ukončeny restaurátorské práce na freskové výzdobě, jejímž autorem je olomoucký malíř Josef Ignác Sadler. Návštěvníkům se naskytne jedinečná příležitost prohlédnout si malbu v celé její (dvoupatrové) velikosti a zhodnotit tak dílo barokního malíře, který na rozdíl od většiny svých moravských kolegů tvořil ve stylu římské akademizující malby.

Pokračuje meziříčským náměstím 
Procházka nemůže minout meziříčské náměstí, které je už téměř tři desetiletí památkovou zónou. Malebné fasády domů stojících na renesančních základech pocházejí zpravidla z poslední třetiny 19. století, ale každý z nich má bohatou historii. Další kroky s průvodcem vedou kolem kostela, přes řeku k památníku holocaustu a ve středu 12. srpna končí v nově rekonstruovaném kostele Nejsvětější Trojice.

Nově můžete zavítat i na večerní procházky
Turistické informační centrum, které procházky spolu s Muzeem regionu Valašsko připravilo, nově nabízí i dvě večerní procházky: jejich cesta povede k historické budově meziříčské radnice, na níž navzdory několika ničivým požárům můžeme i dnes obdivovat detaily renesanční architektury.

Budova slouží městu už od roku 1677, kdy byla k tomuto účelu zakoupena. Kromě úředních prostor sloužila v průběhu historie i jako vězení, škola, muzeum či provizorní nemocnice.

Zasedací síň byla až do roku 1780 zároveň nálevnou – ale nenechme se zmást, od roku 1804 v ní zastupitelé v ní vždy rozhodovali s čistou hlavou, neboť v nájemní smlouvě je zaneseno, že nálevna má být v průběhu valných hromad vyklizena. Říká se, že pod radnicí vedly tajné chodby propojující sousední domy. Co je na tom pravdy? Nejlepší bude nedat na řeči a přesvědčit se na vlastní oči: do sklepů bude možné nahlédnout v rámci procházky Za krásami Valašského Meziříčí ve středu 12. a 19. srpna od 18 hodin.

Autorka textu: Kamila Valoušková, historička umění Muzea regionu Valašsko