Již nejstarší mince nesly podobiznu vládce, který je dal razit. Panovníka obyčejně doprovázelo ochranné božstvo, přičemž tato dvojice bývala zobrazena v přátelském, případně až důvěrném vzájemném vztahu. Toto vysloveně „do nebe volající“ gesto zřetelně ukazovalo běžnému člověku, jak skvělý je jeho vládce a jak „božské“ má přátele. A proto mu bylo zřejmé, že jakákoliv revolta by byla potlačena nejen pozemskou justicí, ale také svatou silou. Rozšíření a obliba mincí na jednotlivých trzích navíc demonstrovaly cizincům (a také pragmatickým ateistům) moc a bohatství daného vladaře.

Staří Římané a Řekové, mistři sebeprezentace, využívali obrazovou informaci mince v plné míře. Kromě aktuálního vládce, byli často zobrazováni i různí senátoři, váleční hrdinové nebo prostě jen lidé dostatečně bohatí na to, aby si mohli dovolit razit vlastní mince. Dokladem sebevědomí těchto národů je fakt, že osobnosti na mincích se často samy stylizovaly jako bohové a volný prostor věnovaly praktickým věcem, jako oznámením o vlastních důležitých činech, zejména stavebního charakteru. Zajímavostí je určitě fakt, že Keltové, kteří platidla přebrali od výše zmíněných antických národů, často zobrazovali na místě určeném pro lidskou tvář divoké prase.

Osmihranná mince Francouzské obchodní komory vydaná v roce 1922
Muzejní kukátko: Víte, proč je mince kulatá?

I středověcí a novověcí vládcové pokračovali v nastaveném trendu. Mezi jejich oblíbené motivy patřily křesťanské symboly, kterými panovníci prezentovali svou bohabojnost. Později se s rychle rostoucím výrobním objemem peněz objevovaly na mincích i světské události, jako například výročí korunovace nebo svatby.

Dnešní peníze slouží zejména jako připomínka významných historických událostí nebo specifických kulturních či přírodních jevů jednotlivých vydavatelských států. Doufejme, že to takto zůstane už napořád a naše platidla se opět nestanou propagandou v peněžence, jak jsme to zažili několikrát v minulém století.

Pokud vás tento krátký exkurz do dějin peněz zaujal a chcete se dozvědět více, navštivte zámek v Lešné u Valašského Meziříčí, kde Vás čeká výstava Mince a platidla, která je doplněna lektorským programem zejména pro mateřské a základní školy.

Samuel Španihel, archeolog Muzea regionu Valašsko