DĚTSTVÍ NA ZÁMKU V LEŠNÉ
Bedřich Adolf Kinský se narodil 5. října 1885 ve Spálově jako prvorozené dítě Filipa Kinského a Marie Kinské, rozené Dubské z Třebomyslic. Po roce 1887 prožil dětství společně s mladší sestrou Terezií na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Bedřich se v roce 1910 oženil s Markétou Dubskou z Třebomyslic. Z jejich manželství se narodilo šest dětí; dvě dcery a čtyři synové (jeden zemřel krátce po narození). Členové rodiny se museli brzy přizpůsobit novým poměrům, které přineslo 20. století.

Stejně jako jeho otec, hrabě Filip Kinský, věnoval péči svému domovu. Za jeho působení pokračovaly drobné stavební úpravy zámku, ale především neustálé vylepšování zámeckého parku. Za Bedřichova vlastnictví se velkostatek stal předmětem první pozemkové reformy, kdy byla téměř třetina půdy rozparcelována. Úprava půdního vlastnictví a rozprodávání půdy po šlechtě z velkostatků byly jedním z hlavních cílů nového československého státu. Další velkou změnou bylo zrušení šlechtických výsad a používání šlechtických titulů dle zákona z roku 1918, což bylo pro vznik nové demokratické republiky rovněž stěžejní.

HOŘKÝ KONEC
Bedřich jako absolvent vojenské akademie byl za 1. světové války císařským důstojníkem a po rozpadu Rakousko-Uherska si ponechal rakouské občanství. Vzhledem k událostem 2. světové války byl po porážce nacistického Německa coby německy mluvící občan a člen wehrmachtu internován a donucen opustit svůj majetek, který byl zkonfiskován. Po dvou letech v internaci, kdy společně s manželkou Markétou museli kromě jiného zametat ulice ve Valašském Meziříčí, jim bylo umožněno vystěhovat se do Rakouska.

Pokud Vás osobnost Bedřicha Kinského zaujala, přijměte pozvání na letní kostýmovanou procházku s názvem Dostaveníčko v zámeckém parku, kde budete moct potkat členy poslední generace Kinských, žijících na zámku, a dozvědět se botanické i historické zajímavosti z období první republiky. Procházky se budou konat v termínech 6. a 8. srpna od 12 hodin.

Andrea Mrštinová, historička Muzea regionu Valašsko