Palác byl postaven na začátku 18. století na místě starého panského sídla ve tvaru písmene L, dodnes se dochovaly velmi pěkné artefakty ukazující stín bohatství ze starých časů. Neobvyklým architektonickým řešením zde bylo schodiště kryté kupolí.

Palác těžce utrpěl poté, co byl v roce 1813 vydrancován francouzskými vojsky a bylo nutné jej přestavět. Majitelem paláce byl v té době Friedrich Theodor von Merckel.

Ten byl v roce 1816 navržen pruským králem do funkce superprezidenta slezské provincie, kterou zastával s přestávkou až do 16. května 1845.

Jako uznání jeho zásluh byl von Merckel 10. dubna 1828 jmenován pruským tajným rádcem a jeho rodina byla zařazena do řad pruské šlechty. Zemřel v roce 1846 a jeho majetek přešel do rukou jeho syna.

V roce 1872 koupil palác od vnuka von Merckela císař Wilhelm I., který daroval nemovitost zakoupenou za 178 000 tolarů Braniborské zemské komoře.

Po 2. světové válce panství zabralo zemědělské družstvo. A jak už to v takových případech bývá, vedlo to ke zkáze. Dnes je objekt v soukromých rukou.