Program pod vedením archeologa nabídne žákům i studentům možnost vyzkoušet si experimentální archeologii, poznávání archeologických nálezů z regionu i „archeologický výzkum“ v pískovišti s nasimulovanou archeologickou situací, kde se bude odkrývat tábořiště lovců mamutů ze starší doby kamenné.

Mladí návštěvníci tak na vlastní kůži (samozřejmě ne doslova, k dispozici budou zvířecí kůže) poznají jak ostrý je pazourkový nůž nebo, jak mohl neandertálský muž získat pomocí symetrického pěstního klínu srdce své vyvolené jeskynní ženy.

Také budou mít možnost poměřit si svou představivost s kromaňonci, tedy prvními moderními lidmi našeho typu, a to při zpětném skládání pazourkových čepelí na původní kamenné jádro.

Získané vědomosti si žáci procvičí v závěru lektorského programu při již zmíněné exkavaci modelové lokality ze starší doby kamenné. Zde prozkoumají jednotlivé nálezy, které se pokusí zařadit ke konkrétním druhům člověka nebo k příslušným časovým obdobím. Poznají, jak vlastně vzniká archeologická lokalita a také to, že ve skutečnosti jde o stopy běžných každodenních situací, které jakoby zamrzly v běhu času.

Seznámí se také s pojmem archeologizace – tedy jak se z předmětu živé kultury stal archeologický artefakt. Právě pochopení tohoto klíčového procesu umožňuje archeologovi správně rozpoznat jednotlivé předměty a určit, co se na zkoumané lokalitě dělo před stovkami, tisíci či výjimečně miliony let. I nepatrný detail, který bude správně interpretován a následně zařazen může totiž posunout lidské vědění dál.

Lektorský program k Mezinárodnímu dnu archeologie bude probíhat na vsetínském zámku (tedy v prostorách Muzea regionu Valašsko), a to od 20. do 27. 10. 2020. Objednávat se můžete na recepci, nebo u autora tohoto příspěvku.

Kontakt:
E-mail: spanihel@muzeumvalassko.cz, telefon: 734 236 279

Autor textu: Samuel Španihel, archeolog Muzea regionu Valašsko, p. o.