Soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku vyhlásil již pojedenácté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

V letošním roce byla soutěž organizována podle nových pravidel. Za každý kraj nominovala odborná komise jednu knihovnu. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Předmětem hodnocení bylo i ocenění dvou nejvýznamnější akcí, které knihovna v uplynulém roce uspořádala. Do dalšího kola postoupilo 8 knihoven, které postupně navštívila hodnotitelská komise a na místě posuzovala úroveň prostředí knihovny, technické vybavení, sociální zázemí i exteriér. Pozornost byla zaměřena i na ocenění společenské a komunitní působení knihovny.

"Z ocenění máme ve Vsetíně ohromnou radost. Je to veliké povzbuzení i závazek do další práce, ale také ujištění, že se snažíme dělat věci dobře a mají pozitivní odezvu. Veliké poděkování patří týmu knihovny, kdy každý pracovník má svůj nenahraditelný podíl na tomto ocenění. A tým knihovny považujeme za klíčový pro tento úspěch. Samozřejmě patří také poděkování městu Vsetín, zřizovateli, který umožňuje knihovně pracovat v dobrých podmínkách. A obrovské díky patří našim partnerům, podporovatelům, příznivcům, fanouškům a uživatelům knihovny, bez kterých bychom nebyli to, co jsme," říká s neskrývaným nadšením ředitelka knihovny Daniela Divínová.

Navíc Zlínský kraj bere ještě jedno vítězství a to v kategorii "Základní knihovna", ocenění putuje do Halenkova. "Dvojnásobnou radost máme také z toho, že ocenění "Knihovna roku 2020" v kategorii "základní knihovna" získala Knihovna Halenkov, kterou má MVK Vsetín ve své gesci jako pověřená knihovna," dodává Divínová.

Charakteristika vítězné vsetínské knihovny

I. 1. místo: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Masarykova veřejná knihovna Vsetín působí v příjemných prostorách vybavených moderním nábytkem a kvalitními informačními technologiemi. Poskytuje širokou paletu knihovnických a informačních služeb. Stále více rozvíjí knihovnu jako komunitní a vzdělávací centrum.

Silnou stránkou knihovny je její systematická činnost pro děti a mládež. Pravidelně pořádá příměstské tábory, podporuje digitální gramotnost a bezpečnost na internetu, v knihovně působí klub CoderDojo. Účastní se projektu „S knížkou do života – Bookstart“ na podporu čtenářství v předškolním věku.

Úspěšnou oblastí činnosti jsou akce zaměřené na region a jeho historii. Knihovna pracuje s lokální historií dlouhodobě, s citem a promyšleně. Bohatým informačním zdrojem je databáze valašských osobností, knihovna je vydavatelem Valašského komiksu, pořádá poznávací soutěže (Po stopách staříčků) a i poznávací stezku po vsetínských hospodách.

II. Knihovnou roku 2020 v kategorii „základní knihovna“ se stala Knihovna Halenkov, Zlínský kraj, vedená knihovnicí Marcelou Šulákovou

Knihovna Halenkov je od roku 2018 přestěhována do rekonstruovaných prostor základní školy s vlastním přístupem a samostatným výtahem. Interiér knihovny je světlý, vzdušný, bezbariérový, nápaditě a moderně řešený. V knihovně se tak mohou dobře cítit jak děti, tak dospělí. Knihovna bezprostředně sousedí s přednáškovým sálem, kde jsou realizovány aktivity většího rozsahu. Knihovna nabízí ve svých fondech nejenom knihy a periodika, ale také deskové hry či audio-knihy. Uživatelé mají k dispozici automat na kávu a nově biblio-box. Děti mohou využít hraní na X-boxu. V osobě knihovnice se snoubí nadšení a pedagogická praxe. Splňuje všechny standardy VKIS a patří mezi knihovny s výbornými statistickými výsledky.

Převzato z tiskových zpráv a zprávy mluvčí Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, Kateřiny Janoškové