Čirůvka májovka
Je jedlá výborná jarní houba z čeledi čírůvkovitých. Roste běžně od dubna do června na travnatých místech (louky, parky, okraje cest). V Evropě patří k nejranějším tržně sbíraným houbám: anglický název je St. George's mushroom, protože roste už na den svatého Jiří.

Třeň je dlouhý 5-10 cm a 2-3 cm silný, klobouk je zbarvený bíle až nažloutle, polokulovitý, o průměru 5-10 cm, na spodní straně má rovněž bílé lupeny, uspořádané tak hustě, že připomínají listy zavřené knihy. Typická je lehce moučná vůně. V kuchyni má široké využití, např. do polévek a omáček.

Čirůvka májovka roste v trávěČirůvka májovka roste v trávěZdroj: Vlasta Rýznarová

POZOR NA ZÁMĚNU!
Pro podobný vzhled hrozí záměna s jedovatou závojenkou olovovou, která je však podstatně méně hojná a objevuje se až od poloviny června. 
Pokud máte pochybnosti a nejste si sběrem jisti, raději houbu nechte růst, tam, kde je!

Zdroj: wikipedie dostupné on-line zde, Česká mykologická společnost dostupné on-line zde