Profesor Masaryk se stal „součástí“ Valašska od roku 1905, kdy začal navštěvovat spolu s rodinou letní byt na Žabárně na Bystřičce. Ten mu opatřil jeho přítel z Valašského Meziříčí, lékař J. B. Kraicz, který se stal jeho velkým podporovatelem. Profesor Masaryk se brzy seznámil s místními učiteli a dalšími vzdělanými lidmi, kteří se stali součástí skupiny jeho přátel a podporovatelů.

Velmi úzkou vazbu na Valašsko a možnost ovlivnit jeho budoucí osudy získal budoucí prezident Masaryk v roce 1907, kdy byl zvolen poslancem Říšské rady za 4. volební okrsek třinácti českých měst na Moravě (někdy se více používá termín „valašská města“, ačkoliv není moc přesný). Kromě Valašského Meziříčí to byla města Bojkovice, Bystřice pod Hostýnem, Kopřivnice, Krásno nad Bečvou, Nový Jičín, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Štramberk, Valašské Klobouky, Vizovice, Vsetín a Zlín. Druhý mandát poslance Říšské rady získal T. G. Masaryk 13. června 1911, kdy už byl proti roku 1907 a tehdejší snaze o jeho zdiskreditování jasným favoritem.

Známá fotografie T. G. Masaryka na Žabárně, počátek 20. stol.Známá fotografie T. G. Masaryka na Žabárně, počátek 20. stol.Zdroj: ze sbírek Muzea regionu Valašsko

Nejen jako vůdce byl považován za muže ohromného intelektu, dobrého srdce, silné a neohrožené vůle. Jeho pokrokové myšlenky se vztahovaly na celou jeho vlast patřící v té době pod Rakousko-Uhersko, ve které prosazoval české lidi a bránil se germanizaci. Jeho snahou bylo povznést v oblasti jeho zvolení život hospodářsky i sociálně; mezi jeho největší zásluhy na Valašsku patří vybudování dráhy ze Vsetína do Bylnice, účast na zřízení dívčího gymnázia ve Valašském Meziříčí, Okresního hejtmanství ve Vsetíně či Okresního soudu ve Zlíně. Kromě zřizování institucí se angažoval ve velkém zlepšení podmínek pro život místních obyvatel v podobě vsetínského vodovodu, posílení pošty v městech či zavedení telefonní sítě.

Profesor Masaryk nebyl jen čestným členem města Valašské Meziříčí, do kterého se rád vracel i jako první československý prezident. Díky svému charakteru a povaze práce, kterou pro valašský lid odváděl, byl zvolen čestným občanem i dalších měst, které patřily do jeho volebního obvodu.

 

Andrea Mrštinová, historička Muzea regionu Valašsko