Vsetínští knihovníci se kreativnímu učení při svých programech věnují již dlouhodobě a snaží se jej využívat. Až účast na zmíněných kurzech a workshopech jim ovšem odhalila zcela nové a širší obzory a možnosti. Také k tomu přispělo pořízení nových pomůcek k vzdělávacím programům, které se staly součástí lekotéky v knihovně. Knihovníci tak mohou zábavně i poučně vzdělávat s hudbou, malováním, divadlem i tvůrčím psaním a především nevšední formou zážitku i vlastní tvorby.

Prvky muzikoterapie a arteterapie využily při své práci s klienty pomáhajících organizací Naděje, Elim, Domov Jitka také knihovnice Romana Kurišová a Iveta Škapová. Ty zde za klienty zavítaly s hudebně výtvarným programem. Knihovnice si spolupráci s organizacemi a jejich klienty velmi pochvalují a k přístupu účastníků jejich programů mají jen slova chvály.

Třídy 5.A a 5.B měly videokonferenci s Finy.
Děti z pátých tříd ze ZŠ Šafaříkova měly videokonferenci s Finy

Více k tomu dodává Romana Kurišová: „Každé setkání začínáme vždy společnou písničkou. První aktivitou je malování s hudbou. Klienti nejprve ve dvojici, podle svých zdravotních možností, malují akrylovými barvami, jedná se o tzv. „barevný rozhovor“. Někteří využijí štětce, pro jiné je mnohem příjemnější malování přímo rukou. Soustředěnost na nich je vždy znát a také ti, kterým se do malování nejprve nechce, z něj jsou nakonec nadšeni. Výtvarnou část završíme vytvořením stromu pomocí tupovacích štětců. Poslední společnou aktivitou bývá použití léčivých hudebních nástrojů. Každý klient do podkresu šumění moře zkouší nástroj, který si vybere. K dispozici jsou tongue drum, kalimba, rotující zvukové devítitónové vlny, deštné hole, koshi nebo metalofon s rezonátory. Každý tak dostane prostor pro své hudební vyjádření. Setkání zakončujeme společnou písničkou za využití hudebních nástrojů." 

Obr. 1  Gobelíny dle grafik J. Čapka na výstavě Moravské gobelínové manufaktury na Pražském hradě.
Gobelínka z Valašska slaví výročí a vystavuje na Pražském hradě

Klientům se vždy celý program velmi líbí, vznikají jim pod rukama pěkná díla, která budou v případě organizace Domov Jitka také veřejně vystavena. Těšíme se na společná setkání, která probíhají jak v knihovně, tak přímo v organizacích. Jsou vždy vzájemně velmi obohacující. 

Aktivity se realizují díky projektu „Kreativní učení v Masarykově veřejné knihovně Vsetín - I. Učíme se být kreativními lektory“ podpořeného Evropskou unií, Národním plánem obnovy a Ministerstvem kultury ČR.

Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Západ slunce.
FOTO: Západ slunce z Jurkovičovy rozhledny je úchvatný. Podívejte se
Kostel ve Velkých Karlovicích.
FOTO: Dřevěný barokní kostel ve Velkých Karlovicích je krásný i pod sněhem