LONI JSME VYSADILI BEZMÁLA PADESÁT OVOCNÝCH STROMŮ
Již v loňském roce se zde s finanční podporou společnosti podařilo na lokalitě vysadit osmačtyřiceti ovocných stromů – jabloní, třešní a slivoní a tím obnovit historickou alej a stromořadí u polní cesty poblíž statku.

LETOS DUBY, KEŘE I KVĚTNATÉ LOUKY PRO MOTÝLY 
V letošním roce chceme v rámci projektu vytvořit na lokalitě pestrou škálu biotopů, které podpoří druhovou rozmanitost přírody i charakteristický krajinný ráz. Během roku tak dojde na pastvinách a loukách k výsadbě šesti soliterních dubů a šesti skupin našich druhů keřů, založení květnaté louky pro motýly z místních druhů rostlin, vytvoření přírodních úkrytových možností pro ještěrky a plazy v podobě tří kamenic a výsadbě dalších deseti jabloní tradičních odrůd.

Součástí projektu je i ošetření významných stromů historické aleje ovocných dřevin, financované v rámci programu Péče o krajinu z prostředků AOPK - SCHKO Beskydy a vyhloubení jedné menší tůně jako ukázka biotopu pro obojživelníky i možnosti zadržení vody v krajině, financované v rámci projektu Putování s kapkou vody, podpořeného z Grantového programu Plzeňského Prazdroje.

 

Autor textu a fotografií: Mirek Dvorský