Jaro už o sobě konečně dává vědět, a proto jsme se v sobotu vydali kousek za Nový Jičín do PR Svinec. Lokalita s bohatými květnatými loukami, často se silně ohroženými druhy rostlin byla vyhlášena Přírodní rezervací v roce 1994.

Nejen v dubnu zde najdeme prvosenky, fialky, orseje, plicník lékařský a především jednu z našich orchidejí - vstavač bledý. Jeho kolnie je na Svinci opravdu bohatá a zejména za slunečného počasí září jeho žlutobílé květy už zdaleka.

Ten, kdo si na květiny až tak nepotrpí, ocení nádherné výhledy na Beskydy i na zříceninu hradu Starý Jičín. Ze Svince je možné pokračovat po několika značených cestách, my jsme zvolili okruh kolem Oční studánky.

Karla Ondráčková

Děti si užily zábavné odpoledne při zápisu na ZŠ Šafaříkova.
Zápis do první třídy hravě. Děti na Valašsku změřily svou zdatnost i na kladině
Předlohy dekorů pro vázy na hyacinty, sklárny S. Reich & Co., Valašské Meziříčí – Krásno, 1926.
Květy v ozubených kolech. Speciální vázy našly cestu do domů už před sto lety