Začátkem června 2022 proběhlo setkání s odborníkem, který navrhuje přírodní zahrady pro výukové účely i volnočasové aktivity. V srpnu byly pod jeho dohledem provedeny výkopové práce.

První den, kdy pedagogičtí pracovníci nastoupili k přípravě na zahájení nového školního roku 2022/2023, se nesl ve velmi netradičním pracovním ruchu. Sluníčko od rána příjemně hřálo a my jsme se pustili do stavby jezírka. V prvé řadě jsme museli vyčerpat vodu, která se objevila po dešti ve výkopu. Následovalo vysypání štěrkem, poté pískem a precizní vyrovnání povrchu dna a břehů. Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli pro jezírko vyložené folií, dalším krokem bylo položení geotextilie a hydroizolační folie. Pak začalo napouštění vodou a položení dominantní rostliny doprostřed jezírka. Závěr stavby patřil silným mužským rukám, které instalovaly velké kameny, a citlivým ženským rukám, které osázely naše jezírko různými vodními rostlinami a provedly poslední estetické úpravy.

Jezírko našlo své místo ve stínu venkovní učebny, ze které jsou svedeny okapy, a je tak využívána dešťová voda. Na hladině zatím poskromnu vykukují různé druhy vodních rostlin, ale pevně doufáme, že jezírko se v zahradě stane svébytnou oázou a nabídne životní prostor spoustě živočichů. Bude místem, které vybídne ke spočinutí a pozorování života poblíž vodní hladiny.

Šárka Chmelařová, Základní škola Vsetín, Ohrada