PROJEKT STOPY LIDSKÉHO UMU
Jedním z pokusů o zachování tohoto kulturního dědictví je i projekt „Stopy lidského umu“, na kterém se v spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd, Ústavem evropské antropologie Masarykovy univerzity v Brně a Národním muzeem v přírodě podílí i Muzeum regionu Valašsko. Projekt probíhá na bývalém Rožnovském panství, tedy na území povodí Rožnovské Bečvy, spolu s katastry obcí od Krásna nad Bečvou až po lešenskou Jasenici na západě, Valašskou Bystřicí na jihu a Velkými Karlovicemi na východě.

DROBNÉ KRAJINNÉ PAMÁTKY
Vyloučené je naopak historické město Meziříčí. Cílovou skupinou jsou tentokrát drobné krajinné památky, které upomínají na řemeslné a technické znalosti a dovednosti našich předků. Jde o takzvané lesní sklárny, hamry, cihelny, lomy, dehtárny, sušírny ovoce, kovárny, náhony, salaše, ledárny, milířiště, pily, mlýny a podobně. Prostě cokoli, co se vymykalo základnímu polnohospodářskému procesu.

Tyto stavby patří mezi velmi ohrožené prvky tradiční kultury, kterým se až na několik vzácných případů nedostává žádné ochrany ze strany památkového zákona. Velká část těchto malých, často dřevěných staveb přitom již dávno zanikla, nebo v lepším případě, jenom ztratila svou primární funkci a slouží nejčastěji jako sklad. Jejich aktuální vlastníci si tedy mnohdy ani neuvědomují, že „šopa“ či kůlna stojící na jejich pozemku mohla původně plnit jiný účel.

PROSBA O SPOLUPRÁCI
A právě proto se obracíme na Vás, na širokou veřejnost. Pokud byste měli povědomí o stavbě, kterou by bylo možné zařadit mezi výše uvedené památky, ozvěte se autorovi tohoto příspěvku (spanihel@muzeumvalassko.cz). Stejně tak se zajímáme o místa v krajině, která nesou jména odkazující na řemeslo, nebo technickou aktivitu. Příkladem můžou být již známé toponyma, jako například V Huti, Kopaná, Prachovna či Ležákův mlýn. Taktéž oceníme kontakty na pamětníky, kteří ovládají řemeslo, nebo pracovali v některém technickém objektě.

Autor textu: Samuel Španihel, archeolog Muzea regionu Valašsko