Prvorozené dítě
Marie Margareta (Minki) Kinská se narodila 10. června 1912 ve Vídni jako nejstarší dítě a prvorozená dcera rodičům Fridrichovi (Bedřichovi) Adolfovi Kinskému a Margareth Kinské, rozené Dubské z Třebomyslic. Ta se za Bedřicha Kinského provdala v roce 1910 v Lysicích a pokračovala tak v „tradici“ spojení těchto dvou rodů prostřednictvím sňatků bratranců a sestřenic. Bedřich Kinský posléze po otci Filipovi Kinském zdědil statek v Lešné. Stejně jako jeho otec se i Bedřich výrazně podílel na rozvoji zámku a zámeckého parku.

Z manželství Bedřicha a Margareth Dubské se narodilo šest dětí. Prvorozená Marie Margareta měla bratry Bedřicha, Petra a Christiana a nejmladšího sourozence, sestru Marii Alžbětu. Nejstarší syn manželů Filip František krátce po narození v roce 1914 zemřel.

Spojení rodů Kinských s Podstatzky-Lichtenstein
Ve věku necelých devatenácti let se 24. dubna 1931 osud Marie a lešenské větve Kinských spojil s rodinou Podstatzky-Lichtenstein. Marie Kinská se provdala za o devět let staršího Leopolda, syna Aloise Podstatzky-Lichtensteina, který se stal po dosažení dospělosti v roce 1924 správcem rodového majetku v Telči po brzké smrti jeho otce. Z manželství se narodily tři děti, dva synové Georg Christoph a Friedrich a dcera Amálie. Útočiště na zámku u Marie vyhledávali členové rodiny, zejména její sourozenci, kteří spolu rádi trávili čas u různých kratochvílí.

Milovala lyže, tenis i hokej
Tak jako Kinští z Lešné, i Leopold se rád věnoval lovu. Stejně tak Marie byla nadšenou sportovkyní, která se věnovala lyžování, tenisu či hokeji, který v Telči výrazně podporovala. Rodina bydlela v Telči až do roku 1945, kdy v důsledku druhé světové války musela Telč opustit a vystěhovala se do Rakouska.

Letní kostýmované prohlídky v zámeckém parku
Doufáme, že nám stávající opatření dovolí Vás o letních prázdninách přivítat na kostýmované procházce s názvem Dostaveníčko v zámeckém parku, kde budete moci potkat Marii, Leopolda, ale i ostatní členy rodiny Kinských, a dozvědět se, jak za jejich působení v Lešné ve 30. letech 20. století vypadal zámek i přilehlý zámecký park. Jak to bývá zvykem, nebude chybět ani špetka romantiky.

Kostýmované prohlídkyKostýmované prohlídkyZdroj: MuRV

Andrea Mrštinová, historička Muzea regionu Valašsko