Fotostřípky ze Vsetína mám do redakce zaslal fotograf Allén Mirko Charlie Fordie. Děkujeme.

Velkým nebezpečím pro růst stromů je jmelí. Vyskytuje se velké míře na mnoha stromech na trase Zlín-Vsetín. Výrazně omezuje další růst stromu se stoupajícím rozšiřováním strom umírá. Začalo také odstraňování dřevin a stromů ze železničního koridoru.

VÝSTAVA
Výtvarný obor ZUŠ Vsetín ve spolupráci s Domem kultury Vsetín a Městem Vsetín připravil pouliční výstavu žákovských prací, které vznikly během distanční výuky. Instalace výstavy s názvem „Člověče, nezlob se, jaro je tady!" je k vidění na náměstí Svobody. Jedná se o novou formu prezentace, která doposud ve Vsetíně nebyla. Pod vedením učitelky Kateřiny Davidové 12 žáků Základní umělecké školy Vsetín nabízí vsetínským občanům a hostům neobyčejný kulturní zážitek.


Allén Mirko Charlie Fordie