Jedním z představených fotoexperimentů je tzv. „disgraf“ (dis = disperze, graf = grafika). Tato technika je založena na práci s disperzní emulzí nanášenou na fotopapír štětcem (lze i tiskátkem, grafickou matricí, prstem…) a pomocí ní se tvoří zamýšlené motivy. Výsledkem procesu je pak pozitivní vykreslení motivu krytého disperzí.

Původcem invenční techniky je známý vsetínský fotograf – Vladimír Březovský (nar. 1944), bývalý kolega Milana Ošťádala (nar. 1960) ve Zbrojovce Vsetín, který na přelomu 70. a 80. let minulého století měl na tehdy teprve začínajícího mladého fotografa značně inspirativní vliv. V závodní fotolaboratoři podnikali rozličné experimenty a objevovali mimo jiné kouzlo výtvarné, resp. abstraktní fotografie.

Disgraf vychází z principu klasické analogové fotografie využívající světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu, a to chemickým procesem pomocí světlocitlivého materiálu. Předností techniky je, že nevyžaduje práci v zatemněném prostředí a lze tedy tvořit při denním či umělém světle (nikoli na přímém slunci). Fotoexperiment není náročný ani na materiál, neboť je k němu zapotřebí jen fotopapír pro černobílou fotografii, univerzální vývojka, standardní ustalovač, disperzní emulze, štětce a vodní lázeň.

Přesný postup naleznou zájemci přímo ve výstavě Milana Ošťádala. Vyzkoušet si ho budou moci i žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ, neboť fotoexperiment bude součástí nabídky lektorského programu k výstavě FOTO.

Olga Méhešová, historička umění Muzea regionu Valašsko

Ondřej Zahner, sv. Valentýn, 1750, pískovec, Valašské Meziříčí – Krásno.
Svatý Valentýn má své místo i na Valašsku, a to více než dvě a půl století
Obnažená, 2010, kombinovaná technika.
Nejkrásnější je nahá… V muzeu vás čeká žena ve všech podobách