Květná zahrada v Kroměříži je původní raně barokní park v geometrickém stylu francouzské zahrady s typickými prvky. Zahrada byla v roce 1998 zapsána do seznamu památek UNESCO.

Samotná Květná zahrada byla založena biskupem Karlem II. z Lichtenštejna-Kastelkornu v letech 1665–1675 na neplodné a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města. Původní název zahrady byl Libosad. Jedná se o raně barokní zahradu, ve které byly zkombinovány italské i holandské vlivy. Zahradu vyprojektovali italští architekti Filiberto Lucchese a Giovanni Pietro Tencalla.

Jiří Baran, Katarína Andršová

Pro příznivce dechovek.
Příznivci dechovky zpozorněte. Blíží se Valašské setkání plné krásné hudby
Maškarní lyžovačka.
Čarodějnice, hokejista i hasič: na sjezdovce Horal se konala Maškarní lyžovačka