Lektorské oddělení muzea s odbornými pracovníky a dalšími hosty připravilo znovu řadu stanovišť, aby akce znovu naplnila svůj záměr, a to aby byla akcí experimentální. Tedy aby návštěvník nejen přišel, prohlédl a odešel, ale aby také vyzkoušel.

Stovky dětí se pouštěly do zdobení perníčků, zkoušely práci hrnčíře, mlely obilí, zkoumaly včelí úly a výrobu medu, zkoušely napodobit košíkáře i rytce a užasle pozorovali kováře při zpracování železa vytaveného přímo na akci.

Možnost si všechno osahat a poslechnout si různé rady a návody u některých z nich určitě zanechaly hluboké dojmy, zvlášť když je mohly prožít s rodiči či prarodiči. A kdo ví, možná se tady u některých rozhodovalo o budoucím povolání…

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně