Vojenské lazarety byly v Holešově na dnešním náměstí sv. Anny a dalších místech zřízeny krátce po bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 z místních kasáren a dalších objektů. Do Holešova jako i dalších míst na východní Moravě byli sváženi ranění vojáci z bitvy a mnoho z nich zde na zranění a útrapy z převozu zemřelo. V kronice se uvádí počet zemřelých z hlavního lazaretu v celkovém počtu 943. Ti i další byli pochováni za městem v dřívější cihelně, tj. především v místech dnešního Amerického parku. V roce 1905 (20. 8. 1905) zde byla odhalena pamětní mohyla, kterou postavil u příležitosti 100. výročí bitvy místní spolek válečných vysloužilců.  

Po salvě se celý průvod přesunul právě do Amerického parku, kde proběhl krátký pietní akt. Následně si mohla veřejnost detailně prohlédnout zbraně i uniformy a dotázat se na podrobnosti. Tuto přehlídku a pietu uspořádal Klub vojenské historie francouzského císařství ve spolupráci s městem Holešov.

Hana Helsnerová