K pozorování velkého počtu vodního ptactva využili nádherné vyhlídkové věže, které jsou vybudovány na březích rybníků Nesyt a Apollo. Bohužel také mohli sledovat velký úbytek čápů v Pohansku, které bylo dříve označováno jako jejich největší hnízdiště u nás. V Mikulově se zvědaví studenti dostali i do sedmipatrové jeskyně Na Turoldu se smaragdovým jezerem. Voda v něm však chyběla. Při prohlídce museli žáci zdolat 350 schodů. V příhraničním pásmu mladí cyklisté projížděli krajinou, která si uchovala jedinečný a nedotčený charakter i díky „železné oponě“. Na této trase se seznámili i s příběhy odvážných lidí, kteří se snažili překročit naši státní hranici v době vlády komunistů. Nejvíce si sportovci dali do těla při výšlapu na vápencové kopce Pavlovských vrchů, kde je také zkropil nepříjemný déšť, a tak si někteří sáhli na dno svých sil. Vyplavené endorfiny však daly brzy zapomenout na útrapy cyklistického sportu.

Dále účastníci expedice navštívili spoustu historicky zajímavých míst, kterými je Lednicko – valtický areál (zapsaný v roce 1996 do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO) doslova protkán. Patří mezi ně například Apollonův chrám, Lovecký zámeček, Chrám Tří Grácií, kaple Svatého Huberta a Rendez-vous. Čekala je prohlídka umělé zříceniny Janohradu a návštěva úžasného Valtického zámku i palmového skleníku v Lednici.

A to jsme všechno stihli za čtyři dny! Domů přijely děti sice unavené ale i se spoustou zážitků! Na závěr můžeme říct – expedice se opět vydařila!!!