Vědí už, jak vypadá napajedlo pro ptáky a jak se v přírodě zadržuje voda. Viděly původní koryto řeky Bečvy. A také už ví, proč je třeba vodu v přírodě zadržovat. Po skvělém obědě na Štěpánově jsme všichni jeli na Zámek Lešná.

Nejdříve jsme si prohlédli Zámeckou zahradu. Vše samozřejmě i s výkladem. Potom děti viděly prostory Zámku Lešná. Měli jsme velmi pestrý a bohatý program. Vznikla nová přátelství. Celou dobu o nás pečovala paní Pernická z městského úřadu. Vrátili jsme se až ve 4 hodiny odpoledne. Všichni unavení, ale plní zážitků. Moc děkujeme všem, kteří program připravili a dětem se věnovali.

A ještě něco: Kousek květnaté louky už máme i na Šafařce u školního klubu. Děti z 3. A ji tam na podzim vysadily. Podívejte se na ni. Je to nádhera.

Jana Sedlářová, školní psycholog Základní školy Šafaříkova ve Valašském Meziříčí 

Fotografie skla vsetínské sklárny B. A. G. od Aleše Mynáře na současné výstavě ve vsetínském zámku (do 11. 9. 2022).
Sklo Bohemia Art Glass fotoaparátem Aleše Mynáře
Guláš na Templářské slavnosti uvaří kuchař, jenž pracoval pro prince Charlese.
Guláš na slavnostech ve Vsetíně uvaří kuchař, který pracoval pro prince Charlese