Kapličku se podařilo vystavět v roce 1990 a byla vysvěcena 8. září 1991. Dal ji vystavět na vlastní náklady rodák František Michalčík-Lučinovský, který působil jako farář, duchovní správce v zahraničí (Itálii). Kaplička byla zasvěcena Panně Marii Kopanické, svatým Cyrilu a Metoději, Anežce Přemyslovně a svaté Zdislavě z Lemberka.

Hana Děcká