PTAČÍ CHŘIPKOU TRPÍ KACHNY A LABUTĚ
Ptačí chřipkou trpí hlavně vodní ptactvo, kachny, labutě a další, ale není pro ně tolik závažným onemocněním. Na krmítkách nebyla trichomonóza letos hlášena, ani výrazné poklesy kosů spojené s virem USUTU jako v lonském roce. Kosů bylo na krmítkách pozorováno poměrně stejné zastoupení jako v minulém roce, 48 resp. 49,5 % a tak o nějaké vymírání kosů v loňském roce nešlo.


ZA JARNÍ PROZPĚVOVÁNÍ MOHOU HORMONY
Nastupující jaro ptáky motivuje ke zpěvu. Vyplavují se jim do krve hormony, které je stimulují k větší hlasové aktivitě teritoriálnímu chování a také k vyhledávání partnera. Stálí ptáci, kteří tu přečkali zimu jako například kosi, vrabci, stehlíci a sýkory již pozpěvují a poohlížejí se po vhodných místech k hnízdění.


Kosi a stehlíci vyhledávají hlavně husté keřové porosty a sýkory a vrabci zas dutiny ve stromech, ochotně přijímají budky, ale zkoušejí i jiná místa jako například poštovní schránky, trubky, sloupky plotů, štěrbiny pod střechou a prostě všelijaké dutiny kam jsou schopni se dostat. V případě nouze sýkory zahnízdí i v dutině vytvořené pod kořeny stromu.


Další ptáci se vracejí každým dnem z potulek po okolních zemích, hlavně z nedalekých zimovišť v jižní Evropě. Všimnout si můžeme již většího množství pěnkav obecných, objevují se hejna špačků, přilétají skřivani polní, konipasi bílí, ale i čápi bílí. Brzo se objeví i červenky a holubi doupňáci i hřivnáči, budníčci menší a na rybnících barevné druhy kachen jako jsou poláci velcí a chocholačky, lžičák pestří, hvízdáci eurasijští, čírky modré i obecné a potápky roháči, které budou předvádět své zásnubní tance.


NEBEZPEČÍ PRO ČÁPY: JED NA HRABOŠE
Pro většinu čápů, volavek, dravců a sov bude letošní hnízdní sezónu zásadní komplikací povolení aplikace STUTOXu proti hrabošům, kteří jsou jejich nedílnou složkou potravy. Všímejte tedy prosím jak ptáků na polích tak i ostatních živočichů, pokud naleznete uhynulé jedince ohlaste to České inspekci životního prostředí (ČIŽP).
Dálkoví migranti, například vlaštovky, jiřičky, a kukačky na sebe také nenechají dlouho čekat. Letošním ptákem roku vyhlásila Česká společnost ornitologická jiřičku obecnou, to proto, aby si ji lidé více všímali a byli s ní více shovívaví, především s její hnízdní strategií.


Mnoho lidí není nadšeno, když si jiřičky začnou na jejich fasádách pod střechou stavět hnízda, protože jsou z bláta a mají pak okapanou fasádu. Lidé se také bojí, že budou mít hromádky trusu pod hnízdy. To se vše ale dá vyřešit upevněním podložky pod hnízdo, která trus mláďat zachytí. Musíte také pamatovat na to, že všichni volně žijící ptáci jsou chráněni podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zákon platí i pro jakékoli vývojové stádium jedince tak i pro hnízda. A proto i odstraňování a jakékoliv poškozování hnízd i po vyhnízdění ptáků je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.


Pokud uvidíte někoho shazovat hnízda, zejména v hnízdní době, je vhodné tuto událost neprodleně ohlásit České inspekci životního prostředí (ČIŽP). O jiřičce, jak by se zdálo běžném druhu, však dodnes pořádné nevíme vše i takové základní věci, jako například kde v Africe zimují a jak tráví noc, předpokládá se, že pravděpodobně jako rorýsi v letu.
Přeji vám krásné zážitky v probouzející se krajině nejen s ptáky.

Autor: Zdeněk Tyller, Muzeum regionu Valašsko