Při této mimořádné příležitosti jsme na zámku mohli uvítat i další vzácné hosty - viceprezidenta Spolkové policie Německo Mnichov Franze-Xavera Vogla, styčného důstojníka Spolkové policie Německo v Praze EPHK Andrease Weishaupta a nejvyšší vedení holešovské policejní školy, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Výtěžek z koncertu ve výši necelých 15 tisíc korun putoval na konto Nadace pro policisty a hasiče, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní, nebo se v důsledku zranění potýkají s těžkým postižením. Německý big band to skutečně roztočil, publikum dokázal roztleskat a velmi milé byly také moderátorské vstupy paní Marlen Unterthiner, která k publiku promlouvala nejprve v němčině a poté stejná slova pronášela v češtině. Její německá čeština byla vtipná. Publikum informovala o tom, co bude následovat. Mezi největšími světovými šlágry tak zazněly skladby jako Little Brown Jug od Glenna Millera či The Girl from Ipandema Antonia Carlose Jobima.    

Holešovská policejní škola spolupracuje s ředitelstvím Spolkové policie Německo v Mnichově již od roku 1992. Kooperace spočívá především v jazykovém a odborném vzdělávání policistů.

Dana Podhajská