JEN PRO TEBE

Potkal jsem Tebe, lásko mladá,
jsi jako kvítek, který dozrává.

Pro mě jsi lásko příliš mladá,
ta Tvoje mladost je voňavá.

Přesto já Tebe mám moc rád,
vážím si Tvého mladého zrání. 

Mám Tě, má lásko moje, rád,
není to přeci lásky vyznání.

Léta mi běží rychle, rychle dál,
nikdo čas nikdy nezastaví.

Vidím já Tebe stále před sebou,
má lásko milá a Tvoje krásné mládí. 

Autor básně: Břetislav Jurníček, st.