Terénní část výzkumu tedy nadobro skončila a začala mnohem delší, výrazně zdlouhavější odborná fáze, která se přesunula do kanceláří a laboratoří. Aktuálně probíhá její první – analytická část. U keramiky dojde k sečtení celkového počtu nálezů a rozdělení na jednotlivé nádoby, resp. pokud jde o fragmenty, tak na jednotlivé funkční části (okraj, ucho, dno a podobně), u kterých se bude sledovat jejich tvar a případná výzdoba. Kromě statistických metod se použije archeometrická analýza, která zjistí geologické složení nádoby, díky čemu bude možné určit, jestli jde o domácí výrobek nebo import a také odhalí techniku formování a výpalu artefaktu. Tyto informace nám následně umožní zjistit stáří nalezené keramiky a tím vlastně datovat objekty, ze kterých jednotlivé nádoby pochází. Také na základě nálezového stavu a funkčního využití nádob bude možné zjistit, k čemu tyto objekty sloužily.

Ilustrační foto: Účastníci školení - členové SDH Březůvky.
Spolupráce na jedničku. Muž z Velkého Ořechova přežil díky rodině a záchranářům

Díky neobvykle dobře zachovaným dřevěným artefaktům bylo možné odeslat několik vybraných kusů na dendrochronologickou analýzu. Ta na základě porovnání vývoje letokruhů daného předmětu s již známými řadami umožní určit, ve kterém roce byl použitý strom pokácen. Součástí analýzy je i určení druhu stromu, což umožní nahlédnout do dobové klimatické situace v našem regionu.

Kovové předměty, které byly nalezeny v největším z vrcholně středověkých domů, jsou aktuálně podrobovány metalografické analýze, která určí druh materiálu, způsob výroby a postupy tepelného zpracování.

Všechny informace získané z výše uvedených analýz spolu s lokalizací jednotlivých objektů a kulturních vrstev budou součástí nálezové správy, kterou bude ukončena druhá část výzkumu náměstí. V ideálním případě bude tato správa přetavena v samostatnou publikaci nebo sérií odborných a popularizačních článků, které si získané, místy unikátní informace právem zaslouží.

Samuel Španihel, Muzeum regionu Valašsko

Luhačovice.
Lázně v Luhačovicích. To jsou nejen léčivé prameny či teplé lázeňské oplatky