Tento sbor byl založen 6. ledna 1893 na ustavující schůzi valné hromady Páterem Janem Daňkem, který se stal i prvním starostou. V počátcích měl sbor 27 členů. Postupně se přidaly i první ženy a od roku 1955 se začínají na soutěže připravovat mladí hasiči. První hasičská zbrojnice byla slavnostně otevřena v roce 1927. V současné době má sbor 173 členů a patří mezi největší sbory v okrese Vsetín.

Sbor se pyšní i velkým počtem mladých hasičů, kteří jsou velmi úspěšní. Na oslavy připravili hasiči velmi bohatý program. Tento byl propojen i s Májovými slavnostmi pořádanými obcí a Valašským souborem Ovčák. Vystupoval i Dětský folklórní soubor Jaloveček a Cimbálová muzika Jiřího Nechanického. Místní hasiči mají s obcí i ostatními organizacemi velmi přátelské vztahy. Samotné oslavy sboru byly zahájeny mší svatou slouženou Páterem Vlastimilem Vaňkem za živé a zemřelé členy sboru. Slavnostním průvodem doprovázeným dechovou kapelou Antonína Putaly se hasiči a jejich příznivci odebrali do hasičského domu.

Na schůzi starosta sboru Tomáš Fila shrnul v projevu 130. let činnosti. Těch 130. let nezištné, usilovné a obětavé práce, kterou vždy členové věnovali nejen svému sboru, ale i ostatním spoluobčanům ve své obci i mimo ni. Následovalo ocenění členů za dlouholetou práci. Byly předány i medaile za Mezinárodní spolupráci pěti členům z družebního sboru DHZ Brvnište. Okresní starosta hasičů Jaromír Polanský předal sboru za SH ČMS Stuhu k čestnému praporu II. stupně a Medaili Za zásluhy.

Starosta DHZ Brvnište Peter Miniarik předal sboru Stuhu k historickému praporu. Po výborném obědě následoval odpolední program. Vše zahájilo vystoupení DFS Jaloveček a SVPT Ovčák doprovázené CM Jiřího Nechanického. Následovalo vystoupení nejmenších hasičů a hasiček z Hovězí s názvem Hasičský příběh. Pokračovaly vystoupením SDH Zděchov a DHZ Brvnište ukázkou hašení historickou technikou v dobových uniformách. Po hodinovém vystoupení kapely Docuku předvedli profesionální hasiči ze stanice Vsetín ukázku vyproštění z havarovaného automobilu, kterou komentoval velitel SDH Hovězí Ing. Evžen Táborský.

V předsálí kulturního domu byla připravena výstava od historie po současnost SDH Hovězí. V okolí náměstí si mohli návštěvníci prohlédnout velkou i drobnou hasičskou techniku sborů z Hovězí, Halenkova, Karolinky, Ústí a Jasenné. Kulturní program uzavřeli Hovězští harmonikáři a večer DJ Machy. Hasiči připravili bohaté občerstvení a děti se mohly vyřádit na skákacím hradě. Jednu velkou akci mají místní hasiči zdárně za sebou, pro letošek už několikátou v pořadí a další je čekají. Podle prvních ohlasů se tato akce velmi vydařila.

První červnovou neděli je čeká pořádání pohárové soutěže pro mladé hasiče. Tento sbor je činný během celého roku a nikdy nezahálí. Děti závodí skoro celý rok a to nejen na území okresu. Výjezdová jednotka je neustále připravena pomoci. Členové sboru a výboru připravují kulturní akce v podobě Končinového plesu, pouťového nebo Kateřinského prodeje, oslavy sv. Floriána či oslavy Dne matek. Tento sbor stále ctí heslo: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ke slávě.“