KDE: Vsetín

Instalovali ji tam členové Mysliveckého sdružení Jasenka v roce 2010 u příležitosti 60. výročí od svého založení. Tu v místě Dušná­-Putýrka můžete spatřit na trase turistické cyklostezky z Jabloňové na Dušnou.

Svatý Hubert žil ve druhé polovině sedmého století. Pocházel ze vznešené rodiny a rád se věnoval lovu a jiným světským radovánkám. Legenda vypráví, že se mu při lovu na Zelený čtvrtek zjevil jelen, kterému zářil mezi parohy zlatý kříž. Tato příhoda na něho měla údajně velmi silný vliv, a tak po smrti své ženy odešel do kláštera a po zbytek svého života šířil křesťanství. Kromě myslivců prý ochraňuje i turisty, když je vzýván proti psímu kousnutí, vzteklině nebo proti hadímu uštknutí.