„Většinou se jednalo pouze o verbální přestřelky,“ informoval ředitel Městské policie ve Valašském Meziříčí Jan Camfrla. V jednom případě však došlo k fyzickémunapadení mezi partnery.

Významnou roli přitom při rozmíškách sehrálo pití alkoholu. „To platí i v případě poslední hádky a fyzického napadení,“ podotkl Camfrla. Jak uvedl, žena, která byla napadena, nadýchala jeden a půl promile. Nicméně, přestože ji partner poranil, odmítla lékařské vyšetření.

Bitky mezi partnery se nevyhýbají ani obyvatelům Vsetína. Také do těchto rodin musí roztržky jezdit řešit strážníci. „Občas se s tím setkáváme. Část našich strážníků prošla speciálním školením, takže vědí, jak se v takových případech zachovat,“ potvrdil ředitel Městské policie ve Vsetíně Nikolaj Martinák.

Pokud ovšem strážníci k domácímu násilí jedou, vždy volají státní policii. „Navíc informujeme také Odbor sociálních věcí vsetínské radnice,“ doplnil Martinák.
Od počátku roku do dnešního dne zaznamenali policisté v bývalém okrese Vsetín celkem osmnáct vážnějších případů, kdy byli násilníci vykázáni z domu.

Podle asistenta policejního ředitele ve Vsetíně Ivo Zgarby ale tato forma trestu není zcela dokonalá. „Potrestaný má sice zakázáno zdržovat se v místě bydliště, ale to mu nijak nezabrání, aby na svou oběť počkal třeba někde na ulici,“ vysvětlil Zgarba.

Jak dále uvedl, řešením by mohlo být přijetí připravované novely trestního zákona, kde je stávající možnost vykázat násilníka z bytu rozšířena na celkový zákaz kontaktu s jeho obětí.

„Takový zákon by byl vynikající a prospěšný,“ uzavřel Zgarba. Statut vykázání platí teprve od ledna letošního roku, nicméně už v lednu novinky využili hned několikrát například na Hornolidečsku.

Domácí násilí je v regionu podle odborníků opravdový problém. V únoru dokonce kvůli dlouholetým rozmíškám mezi bývalými manžely z Mikulůvky došlo k vraždě. Tehdy muž podřezal svou ženu a pak se oběsil.